Política de Privacitat

Les dades personals facilitades per l’usuari són incorporades a fitxers responsabilitat de 31 FAM SL. (en endavant, “31 FAM”). L’usuari, al facilitar les seves dades i acceptar el tractament de les mateixes per part de 31 FAM, accepta de forma expressa que dites dades siguin tractades d’acord amb la present política de privacitat. El consentiment de l’usuari és la base jurídica del tractament de les seves dades personals. 31 FAM no permet el registre d’usuaris menors de 14 anys.

Les dades i informació del contacte del responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari són les següents:

Identitat del responsable

31 FAM SL

Adreça

 C/ Vidal,106. 08202 Sabadell (Barcelona)

Correu electrònic

info@31fam.com

Delegat de protecció de dades

**************

La finalitat del tractament de les dades personals facilitades és proporcionar a l’usuari l’accés als continguts en línia del web i atendre les seves sol·licituds. El tractament de les dades personals és l’estrictament necessari per a les finalitats següents i es durà a terme únicament per a les finalitats per a les quals es sol·liciten i s’autoritzen per l’usuari:

– Adquisició de productes en línia: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari durant el procés de compra o adquisició de productes és únicament la gestió del servei de sol·licitat.

– Gestió d’usuaris web

– Enviament de newsletter i SMS: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari és la gestió i enviament de comunicacions comercials sobre productes, activitats, promocions i serveis de 31 FAM i altra informació relacionada amb el món musical. 31 FAM, amb les dades facilitades, realitzarà perfils específics d’usuaris (població, edat, número de vegades d’assistència als concerts,…) per tal de fer un seguiment de la relació de l’usuari amb 31 FAMl i optimitzar el contingut de les comunicacions, adaptant-les al perfil de cada usuari.

L’usuari és responsable de la veracitat i actualització de les dades facilitades, havent de ser aquestes dades pròpies, reals i exactes. Les dades facilitades s’entendran facilitades pel seu titular. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la facilitació de les dades quan aquestes siguin falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o relatives a una altra persona.

Les dades personals no seran cedides ni transmeses a tercers, ni a cap tercer país o organització internacional.

Les dades seran conservades mentre es mantingui la vigència del consentiment del titular de les mateixes i durant tot el temps que duri la relació comercial entre l’usuari i 31 FAM més un període addicional de quatre anys. Després d’aquest temps, les dades seran suprimides

El titular de les dades personals té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la portabilitat de les dades, oposar-se al tractament o sol·licitar-ne la limitació, i retirar el consentiment prestat, sense que l’exercici d’aquests drets afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, l’usuari pot dirigir la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@31fam.com o per escrit al domicili situat al C/ Vidal,106. 08202 Sabadell (Barcelona). El titular de les dades personals també pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, com autoritat de control de protecció de dades.

Disseny Web Barcelona